Algemene voorwaarden

Als u bij Huisbrouwerij De Halve Maan, met maatschappelijke zetel te Wijngaardplein 13 8000 Brugge en BTW BE 0461 274 392, aankoopt zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offerten, verkopen, leveringen en online reserveringen van rondleidingen. Mits bestelling gaat u dan ook akkoord met de toepasselijkheid hiervan met uitsluiting van andere voorwaarden.

ART. 1 - Aanbiedingen

De aanbiedingen op onze site zijn geldig zolang de voorraad strekt. Alle artikelen die bij ons in de webwinkel worden aangeboden zijn normaal gezien in voorraad en kunnen geleverd worden. Het kan voorkomen dat een artikel niet voldoende in voorraad is, vooral bij een bestelling van grotere aantallen van een specifiek artikel. Een van onze medewerkers zal u hierover informeren. Het kan ook voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is wegens laattijdige leveringen van leveranciers of tijdelijk uitverkocht is bij leveranciers. U kunt er dan voor kiezen verwittigd te worden wanneer het product opnieuw in voorraad is. Op aanvraag contacteren wij u van zodra het product opnieuw voorradig is.

ART. 2 - Kostprijs

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten zijn afhankelijk van het land van bestemming en het gewicht van het postpakket.  

Deze kosten worden steeds duidelijk vermeld voor u de bestelling bevestigt.

ART. 3 - Bestellingen

Bestellingen gebeuren uitsluitend online. De bestelling is pas aanvaard nadat u uw betalingsopdracht hebt gekozen en bevestigd.

ART. 4 - Betaling en betalingsopdracht

1 Betalingsopdrachten dienen bij de bestelling bij voorkeur online te gebeuren via Ogone: Visa, Mastercard, Bancontact/Mistercash. “

Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart VISA of Mastercard, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

Indien u dit verkiest kan u ook overschrijven op bankrekening IBAN BE50 3800 0895 7518  ter attentie van Huisbrouwerij De Halve Maan (BIC: BBRUBEBB). Vermeld dan zeker uw uniek ordernummer die wij u bij bevestiging van de bestelling bezorgen, zodat we uw overschrijving snel kunnen verwerken. 

Wanbetaling laat ons ook toe om (1) schriftelijk voorafgaande betaling te eisen alvorens (andere) leveringen te verrichten (2) dan wel latere bestellingen te annuleren.

§2
De geschenkcheques mogen niet cash terugbetaald worden, of ingeruild worden.
De geschenkcheques zijn bruikbaar enkel in de winkel.
De geschenkcheques zijn niet herlaadbaar.

ART. 5 - Levering

Zodra de bestelling is aanvaard, sturen wij u een bevestiging en versturen wij de goederen.

ART. 6 - Leveringstermijn

Na aanvaarding van uw bestelling wordt u binnen een termijn van 1 tot 4 (max 7 voor landen buiten de Benelux) werkdagen geleverd. Voor producten die op bestelling gemaakt worden zal een langere levertermijn gelden. Dit wordt u steeds duidelijk bevestigd per e-mail. Wij proberen onze termijnen altijd te respecteren doch deze termijnen zijn niet bindend. Wij adviseren u een leveringsadres op te geven waar zo vaak mogelijk iemand aanwezig kan zijn om uw zending in ontvangst te nemen. Indien u op het tijdstip van de levering niet aanwezig bent, zal de postbode een bericht in uw brievenbus achterlaten en u uitnodigen om het pakket in het postkantoor te komen afhalen. Niet afgehaalde pakketen in een aangegeven termijn zullen naar ons teruggestuurd worden. Het opnieuw sturen van de levering kan, mits een bijkomende kost van 15 EUR.

ART. 7 - Product in ontvangst nemen

Is de verpakking beschadigd, verwittig dan onmiddellijk de bezorger en controleer samen met hem de inhoud van het pakket. Weigert u de levering wegens schade, of is deze onvolledig, schrijf dit op het leveringsdocument. Neem daarna steeds contact met ons op om omruiling of terugbetaling zo snel mogelijk te regelen. (Maak bij voorkeur ook steeds een foto van het beschadigd pakket). Indien u het pakket aanneemt is de levering aanvaard en bevestigt u dat er geen zichtbare gebreken zijn.

ART. 8 - Bedenktermijn

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. (art 46, afdeling 2, overeenkomsten op afstand). U bezorgt ons het product in de originele verpakking, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (bij voorkeur per email via [email protected]) en vooraf op de hoogte te brengen. De kosten van retourzendingen worden u teruggestort zodra wij het pakje ontvangen. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Terugbetaling of omruiling wordt zo snel mogelijk geregeld. Pas op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Bij ongegronde reden om het pakje te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op uw kosten en risico.

ART. 9 - Privacy en auteursrechten

Om uw bestelling te kunnen aanvaarden, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan. Wij respecteren de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze site is exclusieve eigendom van BVBA Huisbrouwerij De Halve Maan. Onze site bevat informatie en afbeeldingen waarvan de intellectuele eigendom beschermt is op grond van handelsmerken, auteursrechten etc. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven onze exclusieve eigendom, dan wel van onze licentiegevers en u kunt hierop geen rechten doen gelden.

ART. 10 - Aansprakelijkheid

De afbeeldingen van onze producten zijn zo correct mogelijk weergegeven. De afbeeldingen maken evenwel geen deel uit van de overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten.
Onze aansprakelijkheid voor gebrekkige producten is beperkt tot (1) directe schade met uitsluiting van indirecte schade en zulks ten belope van (2) maximaal het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

ART. 11 - Eigendomsvoorbehoud

De (geleverde) koopwaren blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met intresten en kosten.

ART. 12 - Bevoegde rechtbanken

In geval van geschil zullen uitsluitend de Rechtbanken van Brugge bevoegd zijn, tenzij Huisbrouwerij De Halve Maan verkiest, indien zij een vordering instelt, zich op de gewone bevoegdheidsregel te beroepen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en de eruit voortvloeiende geschillen.